DžABALETAN

NEWS
Fear

Bivstvovanje i strah

Tamo gde leži opasnost, raste i ono spasonosno – Helderlin Hajdeger i psihoanaliza Zašto smatramo […]

Hamletova dilema

Hamletova dilema

Da li ubistvom možemo pokazati da je ubistvo nemoralan čin? Da li je ispravnije biti čovek koji je usmrtio bliskog […]

Fear

Bivstvovanje i strah

Tamo gde leži opasnost, raste i ono spasonosno – Helderlin Hajdeger i psihoanaliza Zašto smatramo da postoji veza između Hajdegerove filozofije […]

Ljubav po Raselu

Ljubav je izvor strasti, a njeno odsustvo izvor bola; Svet bez ljubavi je svet bez vrednosti. Ljubav. Dovoljna je jedna […]

Oscar_Wilde

Napukli Autoportret 1890.

Na jednom tavanu stoji slika. Sablast unutar rama predstavlja izobličenost duše, otelovenje žudnje i pohlepe, mladića otrovanog hedonizmom, utopljenog u […]

Ljiljana Ranković

Simbol šume kod Junga

Žarko Trebješanin u svojoj knjizi Rečnik Jungovih pojmova i simbola ovako obrađuje šumu kao simbol u analitičkoj psihologiji: „Mnoštvo gusto […]

Begbede: Čovek koji plače od smeha

Poslednji roman pariskog noćobdije Frederika Begbedea donosi nam nove avanture Oktava Parangoa, Begdedeovog alter ega i junaka ranijih njegovih romana […]

Christmas Party

Christmas Party

Uživajte u prazničnoj atmosferi uz dobru muziku…