Fihte: Učenje o nauci

Johan Gotlib Fihte

Kakva se filozofija bira, zavisi, prema tome, od toga kakav je ko čovek; jer filozofski sistem nije mrtav komad pokućstva koji bi se mogao odložiti ili prihvatiti kako nam je volja, nego je on oduhovljen dušom onog čoveka koji ga ima. Do idealizma se nikada neće uzdići od prirode trom ili duhovnim ropstvom, učevnim luksuzom i sujetom omlitaveo i iskrivljen karakter.

Dogmatičaru se može pokazati nedovoljnost i inkonsekvencija njegovog sistema, o čemu ćemo odmah govoriti: čovek ga može zbuniti i uplašiti sa svih strana; ali, ne može ga uveriti, pošto on ne može mirno i hladno da sluša i da ispita neko učenje koje apsolutno ne može da podnese. Za filozofa – ako bi idealizam trebalo da se osvedoči kao jedina istinita filozofija – za filozofa čovek mora biti rođen, za to odgajan i da samog sebe za to odgaja: međutim, čovek se nikakvim ljudskim umećem ne može takvim napraviti…

 

Johan Gotlib Fihte, Učenje o nauci

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *