Filip Rot: Profesor žudnje

Roman Filipa Rota Profesor žudnje oslikava savremenog čoveka izgubljenog u lavirintu strasti, potrage za sopstvom i lažne slike neograničenih mogućnosti izbora.

Filip Rot

Filip Rot

U ovom romanu se u glavnom liku Dejvidu Kepešu sukobljavaju zahtevi društva i kolektivnih normi sa individualnim željama pojedinca. Ili ako ovo iskažemo psihoanalitičkim diskursom ovde imamo sukob principa zadovoljstva (Id) sa principom realnosti (Ego) i sve to pod okriljem regulativnog principa društvenih i moralnih normi.

U svemu tome glavni junak pliva nesigurno, opredeljujući se čas na jednu čas na drugu stranu. Sa jedne strane razume i poštuje konvencije, sa druge strane kada mu se ukaže prilika upušta se u odnose koji su duboko vezani za zadovoljenje požude koja se ontološki razlikuje i opire svakoj etikeciji.

Razapet između vaspitanja koje je dobio kao pripadnik više srednje klase i visokog obrazovanja koje uz to ide, on teži da iskustveno prožme svoj život erotikom koja mu je i glavna tema u okviru književnosti. Ali ne samo na konvencijalni način već da u potpunosti ispita i one stvari koje su na granici prihvatanja i perverzije.

U takvoj mreži dubokih ličnih potreba i spoljašnih nametnutih zahteva, on troši svoju ličnost nezadovoljavajući se do kraja ni sa čim. Ta lažna slika mogućnosti neograničenog izbora duboko ga čini nestalnim i neispunjenim. Kepeš se divi svom kolegi profesoru Baumgartenu na smelosti da istraje na svom putu, ali on sam nema hrabrosti, on je nešto kao kastrirani Baumgarten – Baumgarten u pokušaju.

Ali on nije do kraja ni uglađeni profesor koji se miri sa pristojinim životom akademskog građanina. Kao što sam Filip Rot kaže za glavnog junaka ovog romana on je nešto kao raskalašnik među učenjacima, učenjak među raskalašnicima. 

Kepeš je prototip modernog čoveka izgubljenog u raljama erotike novog doba. Samim tim kad je i libido bez jasnog korena i cela struktura ličnosti upada u krizu. Definitivno je ovaj roman Filipa Rota duboko isklesan psihoanalitičkim čekićem, koji je u to doba bio uveliko u trendu.    

P.S. Muzika koja ide uz ovaj roman je neki šizofreni, eksperimentalni džez. Viski sa tri kocke leda i neka dobra velika cigara. Tri kocke leda zbog menage a trois iz romana, a velika cigara kao falusni simbol moći i potetnosti. Prijatno…

 

ŠarlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *