Gistav Flober – Novembar

Gistav Flober NovembarSjana knjiga, prvo delo Gistava Flobera, autora romana Gospođa Bovari, Sentimentalno vaspitanje. Zašto baš Novembar? Odgovor je lak.

Novembar je knjiga za sve izgubljene duše, koje tragaju za smislom u besmislu ovog sveta. Kako je i sam smatrao da živimo u nekoj vrsti laži koju nam kreira društvo, u Novembru pokušava da nas povede na put istine koji se ne nalazi u okolini već u nama. Naša duša je jedini put, u njoj se sve nalazi jedina istina. Zabrane koje nam spoljni svet nameće u ovoj knjizi se brišu, briše se lažni moral, sve ono što nam je nametnuto. Put koji se prelazi je težak, samotan, vodi u besmisao i besciljno lutanje. Lako se čovek otuđi, zatvori u sebe u pokušaju da se zaštiti od spoljašnjeg sveta, od  osuda, očekivanja, moralisanja, uticaja koji nas kreiraju. Kako da od svega toga postane ono što zaista jeste? 

Treba se okućiti, steći položaj u društvu, dosadno je dokoličariti, treba postati koristan, čovek je rođen da radi: maksime koje je teško shvatiti, a koje su mu suviše često ponavljali.

Problem nastaje i kada se zatvorite, jer je nekako najteže izboriti se sa samim sobom. Kako prihvatiti da ne možete da budete ono što želite, kako da svoje mogućnosti uskladite sa svojim željama. Društvo nameće neka pravila, a možda bismo samo voleli da ležimo na zemlji okruženi lepotom prirode, bezbrižni. Za mnoge od nas, i junaka romana Novembar, koji nam u stvari ispoveda svoju priču, te visine su nedostižne.

Zašto nisam gondolijer u Veneciji, ili vozač onih putničkih dvokolica, koje vas, po lepom vremenu, prevoze iz Nice u Rim. A međutim, ima ljudi koji žive u Rimu, ljudi koji su u njemu stalno nastanjeni. Kako je srećan napuljski prosjak što na vrelom suncu spava opružen na obali i koji, pušeći svoju cigaru , gleda kako se dim iz Vezuva diže u nebo...

Ovo je knjiga koja vas poremeti, izbaci iz koloseka, baca u razmišljanje, traganje, možda i očajanje. Biser književnosti, obavazno štivo za sve one koji se pitaju.

 

Žilijen   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *