Horhe Luis Borhes: Umeće stiha

Umeće stiha je knjiga sakupljenih predavanja velikog pisca Horhe Luisa Borhesa, koje je on održao na Harvardu  1967-1968 godine. Tema njegovih predavanja je poezija

Horhe Luis Borhes

Borhes se ovde bavi prirodom poezije, njenom magijom i zagonetkom. Metaforom kao glavnom ekspresivnom slikom poezije, odnosom mišljenja i poezije. Jezikom na kojem pišemo poeziju, kada pokušavamo da se izrazimo u toj prelepoj i vrhunskoj veštini.

O pesničkoj veri koja nas vodi putevima lavirinta samog stvaranja jedne pesme. Teške ali magične potrage našeg unutrašnjeg bića.

Svima kojima je poezija bliska preporučujemo ovu knjigu, posebno onima koji pišu poeziju. Ovde ćete naći veliko izvorište veština i znanja koje su u suštini nedokučive, ali koje je jedan od najvećih pisaca  barem na kratko osvetlio, koliko je to moguće.

Kao što je jedan moj kolega iz redakcije skoro rekao lepota tj. poezija će spasiti svet pa da završimo u tom duhu. Ostavite sve i čitajte poeziju, i čitajte Borhesa, pijte sa izvora! 

 

StrurmunDDrang Leave a Reply

Your email address will not be published.