Izložba Aleksandre Jovanić u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine

Izložba Svilene gaće Aleksandre Jovanić biće otvorena u utorak, 13. oktobra u 19h, u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine

Svilene gaće

Aleksandra Jovanić je doktorka digitalne umetnosti i diplomirana programerka. U svakodnevnom istraživanju i umetničkoj praksi kombinuje razne medije – sa fokusom na interaktivnu umetnost, umetničke igre i generativnu umetnost. U zvanju docenta trenutno predaje na sve tri nivoa studija, na osnovnim na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetničkim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao dizajnerka i programerka angažovana je na značajnim veb projektima, najčešće u oblasti kulture i umetnosti. Pored dizajna za veb, bavi se i grafičkim dizajnom, dizajnom plakata za filmove, pozorišne predstave i koncerte, i pokretnom grafikom za filmove. 

Izložba Svilene gaće, kroz multidisciplinarni pristup, objedinjavanjem kolažne instalacije od dokumentarnog materijala iz različitih epoha i kulturnih konteksta, pokretne skulpture,grafika i objekata, na duhovit i nekonvencionalan način pristupa temi prisanja granice između tradicionalnih kategorizacija simbola i REaproprijacije ženskog prostora. Radovi pozivaju gledaoce da istraže mnogostruke vizuelne reference, pre nego da nude gotove zaključke. 

Izložba će biti otvorena do 24. oktobra 2020. godine. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.