Majakovski: Flauta kičma

Artwork by Cem Ulug

Ulice gužva moj korak reski.
Krijući u sebi ad, na koju stranu sveta?!
Koji li je to Hofman nebeski
izmislio tebe, o prokleta?!

Buri veselja sokaci su uski.
Praznik nanosi one što slave.
Razmišljam.
Misli mi, krvi ugrušci,
bolni i spečeni, naviru iz glave.

Ja,
čudotvorac svega što je praznično,
jedini na praznik nemam poć s kim.
Evo, sad ću nauznak da tresnem lično
da glavu o kamen rascopam lično!
Da, bogohulio jesam.
Vikao sam da nema boga,
a bog me takvom rečju, iz paklenih dubina poli,
da pred njom gora iz korena drhti svoga.
Poli i reče:
voli!

Majakovski, Flauta kičma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *