Pavle Popov na otvaranju letnje sezone Kvake 22

U petak od 20h otvara se letnja sezona Kvake 22, a tim povodom Pavle Popov će održati autorski koncert za solo klavir iz njegovog opusa Daydreaming Piano.

Pavle je komponovao različite kompozicije u žanru klasične i popularne muzike. Unutar njih se prožima tendencija ka ostvarenju ambijentalnog zvuka i meditativne, opuštajuće atmosfere, bilo da se radi o melodijama, ili sazvučjima. Takođe, Pavle je takođe i ljubitelj džeza, što unutar njegovog opusa ostavlja prostora i za određen stepen improvizacije (jedan od muzičkih uticaja mu je Frank Zappa, što dovoljno govori o zanimanju za improvizaciju). Najsvežiji produkt njegove svesti/nesvesti/podsvesti jeste album instrumentalnih minijatura za klavir po imenu Daydreaming piano.

Album se sastoji od ukupno deset kompozicija, među kojima devet predstavlja po jednu Daydreaming piano minijaturu (obeleženu rimskim brojem, može se posmatrati i kao stav veće celine), dok je poslednja, deseta kompozicija je nazvana Muzika priča (koju izvodi njegov drug i kolega sa muzičke akademije, Ivo Igrutinović). Stilski, minijature se zasnivaju na uticajima impresionizma i minimalizma, nalik na neka od dela američkih minimalista poput Johna Adamsa i Philipa Glassa.

Minijature su vrlo pitke za slušanje, harmonski jezik se u većini zasniva na modalnosti i paralelnom kretanju intervala i akorada. Često se melodija udvaja u intervalu oktave. Melodija je neretko u službi atmosfere čitave kompozicije i u tom smislu ume da bude primetna unutar najviših tonova akorada koji se odvijaju.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *