Saramago: Kain

Kain jedva da je mogao da poveruje svojim očima. Nije mu bila dovoljna sodoma i gomora koje je uništio ognjem, ovde, u podnožiju sinajske gore, ostaće neporeciv dokaz o ogromnoj zlobi gospodnjoj, tri hiljade ljudi je pobijeno samo zato jer nije mogao da podnese potencijalnu konkurenciju u obliku teleta, Ja sam ubio brata i gospod me je kaznio, baš bih voleo da vidim ko će sada kazniti boga za ovu pogibelj, pomisli Kain, i nastavi, Lucifer je dobro znao šta radi kada se pobunio protiv boga, neki kažu da je to učinio iz zavisti ali to nije tačno, on je zapravo prozreo zlu narav te spodobe. Malo zlatnog praha koji je vetar nosio zalepi se za kainove šake. Opra ih u bari kao da obavlja ritual otresanja prašine nekog mesta gde je bio loše primljen, uzjaha magarca i ode. Na vrhu sinajske gore stajao je tmurni oblak, gospod je bio tamo.

 

Saramago, Kain

Leave a Reply

Your email address will not be published.