Šeling – Sistem transcendentalnog idealizma

Najviša savršenost prirodne nauke bilo bi potpuno spiritualizovanje svih prirodnih zakona u zakone predstavljanja i mišljenja. Fenomeni (ono materijalno) moraju potpuno nestati, a samo zakoni (ono formalno) ostaju. Otuda to dolazi da ovaj u samoj prirodi nestaje utoliko više, da sami fenomeni postaju utoliko spiritulniji i da, naposletku, sasvim nestaju, ukoliko više probija zakonitost. Optički fenomeni nisu ništa drugo nego neka geometrija čije linije povlači svetlo, i već samo to svetlo dvosmislenog je materijaliteta. U pojavama magnetizma već se gubi svaki trag, a od fenomena gravitacije, koje čak istraživači prirode mogu da shvate kao neposredno spiritualno delovanje, ne preostaje ništa osim njihovih zakona čije je izvođenje u velikome mehanizam nebeskih gibanja.

Šeling, Sistem transcendentalnog idealizma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *