Tagged: filozofija

Kant

Kant o Platonovim idejama

Platonova Republika ušla je u poslovice kao jedan vajno izraziti primer uobražene savršenosti koja može postojati samo u glavi nekog dokonog mislioca, i Bruker smatra da je smešno što je Platon tvrdio da jedan...

Ciceron

Ciceron: Filozofki spisi

Uopšte, oni koji misle jednog dana da budu na čelu države, treba dobro da upamte ova dva Platonova pravila. Jedno je: da u svim svojim postupcima imaju u vidu samo dobro svojih građana, zaboravljajući...

Juval Noa Harari: Homo deus

Juval Noa Harari izazvao je pravu kontraverzu već svojim delom Sapiens, ali kao da mu je to bilo malo pa je objavio i  knjigu Homo deus, koja je odjeknula kao tempirana bomba. U Sapiens-u...

Platon i problemi tradicionalne definicije znanja

Teleologija dijaloga Teetet Da bismo došli do tradicionalne definicije znanja moramo se okrenuti Platonu, tačnije Platonovom dijalogu Teetet. Zašto se okrećemo Platonu?  Razlog je isti kao kada analiziramo razne filozofske pojmove (npr. pojmove lepog,...

Anselmov ontološki argument za postojanje Boga

U tekstu ćemo izložiti Anselmov ontološki dokaz kao najbolji prikaz takvog argumenta, iako su neki oblici tog argumenta postojali i pre. Anselmo je rođen u Aosti, u Pijemontu, 1033. godine. Bio je nadbiskup u...

Skeptičke ili relevantne alternative

Osnovna teza ovog teksta biće ta da su skeptičke alternative i Dreckeove alternative, relevantne i irelevantne, postavljene na dve različite ravni. Pokušaću da pokažem zbog čega i na koji način skeptik i Drecke pomoću...

Načelo arhe kod Jonjana

Prvo ćemo objasniti značenje pojma arhe. Arhe označava načelo koje u osnovi prirode, suštinu stvari, biće onog bivstvujućeg. Označava se kao načelo, pranačelo, praosnova (Vindelband), počelo prvi princip, pratvar (urstoff). Ono što je u...

Izvori totalitarizma kod Hane Arent

U ovom tekstu razmatraćemo uzroke i prirodu totalitarizma u delu Izvori totalitarizma Hane Arent. Pokušaćemo da objasnimo genezu totalitarnih pokreta, njegove osnovne elemente i organizacionu strukturu same totalitarne vlasti. Bavićemo se fenomenima moći, zla...

Izveštaj sa tribine – Lik đavola u gnostičkim spisima

Predavanje Lik đavola u gnostičkim spisima na Filološkom fakultetu, u okviru ciklusa „Lik Sotone u književnosti“  koje organizuje Klub 128 održao je profesor Petar Jevremović. Petar Jevremović je predavač sa Katedre za psihologiju Filozofskog...

Sokratov intelektualizam i Magbet

„Otkud kucanj taj? Šta je to sa mnom kad me svaki šum Prestravi? Kakve su ovo ruke tu? Iskopaće mi oči. Može li Okean celi velikog Neptuna S ruke mi isprati ovu krv? Ne,...