Vera u smrt: Izložba Velče Velčeva

Izložba Velče Velčeva je bila otvorena od 17. janura do 11. februara u Galeriji Haos. Izložbu su činele instalacije koje su inspirisane motivima iz religije. Glavna tema je inteligentno kombinovana sa savremenim aspektima masovne kulture. U takvoj kombinaciji čini ovu tematiku aktuelnom za savremenog posmatrača.

Ključan aspekt umetničke instalacije je kontekst u kome se delo postavlja. Kontekst je bitan kako u fizičkom tako i u simboličnom smislu. Izložba je postavljena na jedan sveden ali i upečatljiv način. Sama dela efektno prenose poruku. Izdvojićemo nekoliko najupečatljivijih.

Da krenemo od instalacije na kojoj se nalazi razapeti Isus u bokserskim rukavicama ispod koga piše „svakog dana moja prošlost je drugačija“. Pomenuta instalacija prenosi jednu hermeneutičku poruku da sama interpretacija, kao i ono što je interpretirano, zavise od inerpretatora. Tumač ne samo da tumači određeni fenomen već ga u tom tumačenju i iznova rekonstruiše. Tako daje fenomenu jednu novu dimenziju i drugačiju istinu. Naravno, intepretator može i manipulisati s obzirom na svoje interese sa predmetom tumačenja. Što može proizvesti zloupotrebu radi nekog “višeg“ cilja.

Sledeće upečatljivo delo je postavka poslednje večere kao konferencije za štampu ukazuje na medijsku moć same religije. Odnosno na samu moć hrišćanstva da postane najvažnija „informacija“ u ljudskoj istoriji. Pa time i da kreira javno mnjenje po svom nahođenju.

Zatim imamo Hristovu krunu od trnja, ispod koje piše „prodaje se: prvi vlasnik“. Ovo delo budi u posmatraču jedan sarkastičan osmeh. Kao da je Isusu više dozlogrdilo da nosi teret grehova čovečanstva, i sad želeći da se otarasi teškog bremena pokušava da proda svoju mukotrpnu zarađenu krunu. Kupac mora biti neko ko je ili krajnje naivan ili neko ko je spreman da se žrtvuje za ceo ovaj pali svet. Što najčešće ne isključuje jedno drugo.

Najzad, imamo Isusov lik koji je uokviren sa natpisom „nije mene dušo ubilo vino rumeno, ubila me ljubav tvoja neverna“. Ovakav natpis se može tumačiti sa dva aspekta. Jedan je iz ugla samog Isusa koji razapet na krstu ponavlja reči „Oče zašto me ostavi“. Isus uz svu svoju božansku prirodu i pomirenost sa teškom sudbinom da prođe kroz sve muke i bude na kraju žrtvovan, na kraju, ipak se na krstu pita čemu sve ovo i očekuje pomoć od svog Oca. Drugi pristup može da se tumači kao poruka Hrista ljudima, kojima on poručuje da ga je ubila ljubav njihova, neverna. Ljudi su zaboravili i izdali Hrista. Hrista koji se toliko žrtvovao za ljude, ljudi su zaboravili i skrenuli sa njegovog puta. Njegova žrtva i poruka postaju onda suvišne, ako ne i besmislene. Njegova žrtva je izgubila svrhu.

Izložba je pokazala da sa pravim idejama, umetnik može da prenese efektne poruke. Kod instalacija opasnost uvek postoji od banalizacije. Ovde je taj rizik uspešno prevaziđen. Dela su istovremena i jednostavna i dvosmislena. Mi smo izdvojili samo neka dela i izneli samo neka od mogućih tumačenja. U svakom slučaju, možemo zaključiti da je ova izložba uspela da dovoljno zaintrigira i ostavi utisak.

Šarl

Leave a Reply

Your email address will not be published.