Vinsentovo pismo Gogenu: A među nama će uvek vladati prijateljstvo

Van Gogh_Portrait of Madame Augustine Roulin_ (1888)

Van Gogh, “Portrait of Madame Augustine Roulin” (1888)

[…] Danas sam nastavio da radim na slici gđe Rolen, onoj koja je zbog moje nesreće bila ostala u nedovršenom stanju. Kao aranžman crvenih boja koje idu do čistih narandžastih tonova, pa se zanose u boje puti, do hrom-žutih koje prelaze u ružičaste i spajaju se sa maslinasto i veronezeovski zelenim. Kao impresionistički aranžman boja nikada nisam izumeo bolji. I mislim da bi, ako bi se to platno takvo kakvo je smestilo na neki ribarski brod makar s Islanda, bilo onih koji bi u njemu osetili uspavanku. Ah, dragi moj prijatelju, stvarati slikarstvo kao što je već pre nas muzika Berlioza i Vagnera… utešna umetnost za ojađene duše! Postoji samo još nekoliko ljudi koji to poput vas i mene osećaju!!!

Moj vas brat dobro razume i kada mi kaže da ste vi neka vrsta nesrećnika poput mene onda to sasvim dokazuje da nas razume. […] Pišem vam sada vrlo smireno ali još uvek nisam uspeo da popakujem sve ostalo. U mojoj moždanoj ili nervnoj groznici ili ludilu, ne znam baš kako to da nazovem, moje su misli oplovile mnoga mora. Sanjao sam čak i holandski brod-fantom u horlu i čini mi se da sam tada pevao, ja koji ne umem da pevam sem u retkim prilikama upravo staru dadiljinu pesmu, razmišljajući o tome kako je pevana uspavanka koja je uspavljivala mornare, a za kojom sam ja tragao u jednom aranžmanu boja pre nego što sam se razboleo. A nisam poznavao Berliozovu muziku.

Od srca vam stežem ruku.

Pričinilo bi mi veliko zadovoljstvo kada biste mi uskoro ponovo pisali […] a među nama će uvek vladati prijateljstvo. 

(23. ili 24. januar 1889. Arl)

 

Deo pisma Vinsenta van Goga koje je napisao Polu Gogenu. Preveo i priredio: Veljko Nikitović (Marso, 2012)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *