Deo oporuke koju je Gogolj ostavio u slučaju smrti

Gogolj

Ostavljam u amanet da se iznad mene ne postavlja nikakav spomenik, niti da se razmišlja o toj tričariji, nedostojnoj hrišćanina. Onaj od mojih bližnjih kome sam bio odista drag podići će mi spomenik na drugi način: podići će ga u samom sebi svojom nepokolebljivom čvrstinom u životu, hrabrenjem i okrepljenjem svih oko sebe. Onaj ko se posle moje smrti uzdigne duhom više nego što je bio za vreme života, time će pokazati da me je odista voleo i da mi je bio prijatelj, i jedino tako će mi podići spomenik. Zato, to što sam i ja, ma koliko da sam sam po sebi bio slab i ništavan, vazda svoje prijatelje hrabrio, te niko od onih s kojima sam se u poslednje vreme susretao, niko od njih u trenucima svoje tuge i žalosti nije video da sam potišten, iako sam imao teške časove i nisam tugovao manje od ostalih – neka posle moje smrti svako od njih spomene, neka se seti svih reči koje sam mu rekao i neka pročita sva pisma koje sam mu prethodne godine napisao.

Nikolaj Vasiljevič GogoljLeave a Reply

Your email address will not be published.