Magnovenja: Damask

Putovao sam da bih našao sveti gral
Našao sam gnozu
Nebo je bilo u meni

Tražio sam nektar grčkih bogova
Našao sam sofiju
Zemlja je bila u meni

U drevnoj šumi, tražio sam hrast
Našao sam rune
Vatra je bila u meni

Plovio sam mračnim okeanima tražeči levijatana i pesmu sirena
Našao sam ereba
Voda je bila u meni

U pustinji sam tražio peti element
Metamorfoza je bila na pomolu
Vetar pustinje me je menjao

Iznenada, sevnula je munja…

Ugledao sam novog sebe

Enfant Terrible, Damask

Leave a Reply

Your email address will not be published.