Moje noći

Moje noci

Njeno telo je bila vatrena struna
na kojoj sam razapeo svoj ponos.
Svoju dušu sam sagoreo pevajući…

Podario sam joj ono najvrednije sto imam
Snagu mesa
Odranu kožu
Isceđene kosti
Zapaljenu dušu

Na kraju sam je ponudio cigaretom
Da se iskupim

Neka nas sveti dim pročisti
I pripremi
Za novi obred tela
U kome vatra i meso
Igraju glavnu ulogu

Postali smo iskušitelji večne vatre
Preuzeli smo na sebe
Previše
Spremni da idemo do kraja
I sagorimo
I nestanemo
U plamenu putenosti…

 

Šarl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *