Safon: Lavirint duhova

Never ending stairs

Većina nas smrtnika nikad ne upozna svoju pravu sudbinu; ona nas prosto pregazi. Kad podignemo glavu i vidimo je kako se udaljava putem, već je kasno, i ostatak puta moramo da pređemo kroz jarak, koji snevači zovu „zrelost“. Nada nije ništa drugo do vera da taj trenutak nije došao, da ćemo uspeti da vidimo svoju istinsku sudbinu dok se bude približavala i da ćemo moći da skočimo na ivičnjak pre nego što se prilika da budemo ono što jesmo zauvek rasprši i osudi nas da živimo od praznine žudeći za onim što je trebalo da bude a nikad nije bilo.

Safon, Lavirint duhovaLeave a Reply

Your email address will not be published.