Volter: Šta sveštenici imaju protiv kajgane?

 
Volter
 

Da li su prvi kojima je palo na pamet da gladuju počeli to da čine po preporuci lekara zbog toga što su patili od lošeg varenja? Da li je nedostatak apetita koji čovek oseća kada je u tuzi bio prvi početak posnih dana koje propisuju veroispovesti tuge? Da li su Jevreji prihvatili običaj posta od Egipćana, čije su sve obrede podražavali, uračunavajući i šibanje i žrtvenog jarca? Zašto je Isus gladovao četrdeset dana u pustinji gde ga je odveo đavo? Sveti Mateja primećuje da je nakog tog posta bio gladan; nije, znači, bio gladan za vreme posta?

Zašto u danima uzdržavanja rimska crkva smatra zločinom ako se jedu zemaljske životinje, a dobrim delom ako čovek naruči smuđa ili šarana? Bogati papin poklonik na čijem će se stolu naći ribe za pet stotina franaka biće spasen; a siromah, koji umire od gladi, ako pojede za četiri groša pihtija, biće proklet! 

Zašto od svog ispovednika treba tražiti dozvolu da se jedu jaja? Kad bi neki kralj naredio svom narodu da nikada ne jede jaja, zar ga ne bi smatrali najsmešnijim tiraninom? Kakvu čudnu averziju imaju popovi prema kajganama? 

Hoće li se verovati da je kod papskih pristalica bilo toliko blesavih, toliko kukavičkih, toliko varvarskih sudova koji su osuđivali na smrt sirote građane čiji je jedini greh bio što su pojeli malo konjetine za vreme posta? Međutim, činjenica je suviše stvarna: imam u rukama jednu takvu osudu. Što je najčudnije, sudije koje su donosile slične presude smatrale su sebe u svakom pogledu iznad Irokeza.

Glupi i svirepi popovi! Kome vi naređujete da posti? Da li bogatima? Oni se dobro paze da ne drže taj red. Da li siromašnima? Oni poste preko cele godine. Nesrećni zemljoradnik ne jede gotovo nikada mesa i nema čime da kupi ribu. Ludi kakvi jeste, kada ćete ispraviti vaše besmislene zakone?

 

 

VolterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *